10 Tin mới nhất:

Vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với 12 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An.  

Ngày 23/7/2014, Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 họp nhằm báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ của quý III năm 2014. Tham dự có ông Phạm Văn Rạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN, các thành viên của Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN.

Ngày 24/7/2014, Hội doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2017. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh-Võ Lê Tuấn, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam-Mai Hữu Tín, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đại diện gần 20 Hội DNT các tỉnh, thành phố và đông đảo các DNT.

 

Ngày 24/7/2014, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức lễ ký kết hỗ trợ vốn vay giữa các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - Võ Lê Tuấn; Quyền Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Đoàn Công Tol đến dự.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Long An xây dựng phương án xử lý dối với Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam; sau khi trao đổi với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Long An, theo văn bản ngày 02/7/2014 của lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung chủ yếu sau:

Trong thời gian qua, tình hình buôn lậu qua biên giới diễn ra rất phức tạp đặc biệt ở các huyện biên giới và các huyện có nhiều luồng tuyến buôn lậu hoạt động mạnh. Do vậy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2014 như sau:

Qua kiểm tra triển khai công tác chống buôn lậu tại các huyện biên giới hoạt động buôn lậu mạnh, kết quả kiểm tra cho thấy tình hình buôn lậu có xu hướng giảm khoảng 40% đến 50% so với lượng hàng hóa nhập lậu qua biên giới của tỉnh vào thời điểm cuối năm 2013.

 

Nhằm động viên, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách thuế, ngày 22/7/2014, Cục thuế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2013 đối với các doanh nghiệp do Cục thuế tỉnh quản lý.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Văn Rạnh đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Ngày 23/5/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Long An năm 2014, trong đó yêu cầu các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện và gửi báo cáo quý (định kỳ 15 tháng cuối quý) và báo cáo năm ngày 15/11/2014 về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, tổng số dự án thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tính đến ngày 04/7/2014 được 22 dự án, thuê lại hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 24,7 ha và 7.697 m2 nhà xưởng gồm 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 5,939 triệu USD; 17 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 914,87 tỷ đồng.

 

Go Search
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính