Liên kết website
Hưởng ứng cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” 
01/03/2012 7:32 
 

Ngày 19/12/2011, Văn phòng Chính phủ có công văn số 8984/VPCP-KSTT phát động cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện: Liên kết banner cuộc thi trên Trang tin điện tử Cải cách thủ tục hành chính tỉnh; phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi; vận động mỗi đơn vị, địa phương tham gia ít nhất 01 bài viết. Mục đích cuộc thi nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp cải cách thiết thực giúp cắt giảm các gánh nặng và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Nội dung bài thi phải đưa ra sáng kiến loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đề xuất đơn giản hóa quy trình thực hiện các quy định về thủ tục, những sáng kiến khác về cải cách thủ tục hành chính.

Bài dự thi cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu theo yêu cầu và gửi về hộp thư điện tử: kstthc@longan.gov.vn hoặc Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh (số 61, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An) trước ngày 30/04/2012 để tổng hợp chung gửi về Văn phòng Chính phủ.

Kết quả cuộc thi được công bố, trao thưởng vào quý II năm 2012 tại Hà Nội.

Trúc Ngoan

Long An quê hương tôi
Long An quê hương tôi