Liên kết website
Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2010...
Công văn số 1475/BTC-TCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp hộ cho thuê nhà, mặt bằng trong thời gian nhiều năm ...
Bắt đầu từ ngày 28/06, đội hỗ trợ các điểm triển khai chính thức nhận yêu cầu hỗ trợ từ phòng tin học địa phương và các cán bộ thuế. Tính đến ngày 20/07, đội hỗ trợ đã nhận được 74 yêu cầu hỗ trợ,...
Từ ngày 18/06 đến ngày 21/06/2010, 2.450 file dữ liệu quyết toán thuế TNCN 2009 của 6 điểm triển khai thí điểm tại Bắc Ninh và Bắc Giang đã được chuyển vào hệ thống quản lý Thuế TNCN. Như vậy, các điểm triển khai PIT đã có thể đối chiếu được dữ liệu tờ khai và dữ liệu QTT.
Hỗ trợ triển khai thí điểm Tính đến ngày 21/06/2010, đội hỗ trợ triển khai tại Cục Thuế Bắc Ninh, Bắc Giang và 4 Chi cục trực thuộc đã nhận được 135 yêu cầu hỗ trợ từ các cán bộ thuế địa phương...
Ngày 28/05/2010, tại Văn phòng Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc, Bà Lê Hồng Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký kết biên bản nghiệm thu ứng dụng giai đoạn 1 của Dự án ứng dụng CNTT đáp ứng quản lý thuế TNCN với đại diện nhà thầu FPT...
Ngày 17/05/2010,lễ khởi động triển khai thí điểm chính thức bắt đầu với sự tham gia của Trưởng ban Chỉ Đạo Dự án – Phó Tổng Cục Thuế Lê Hồng Hải, một số thành viên ban Quản trị dự án, 20 thành viên nhóm đào tạo và 61 học viên của Cục thuế Bắc Giang, Bắc Ninh và 4 Chi cục trực thuộc...
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !