Liên kết website
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuận tiện trong việc lựa chọn nhà in để in hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Cục Thuế thông báo danh sách các doanh nghiệp in đủ điều...
Căn cứ quyết định số: 314/TC-QĐ ngày 21/08/1990 của bộ tài chính về việc thành lập Cục thuế tỉnh Long An...
Công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC...
Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ tài chính, Tổng Cục thuế nhận được công văn của các Cục thuế và doanh nghiệp nêu một số vướng mắc về hóa đơn….
Thông báo kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...
Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhận được công văn của các Cục thuế và doanh nghiệp nêu một số vướng mắc về hoá đơn...
Trước tình hình nhiều doanh nghiệp đặt in hóa đơn nhưng tháng 2, tháng 3 mới có hóa đơn sử dụng, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010 chỉ đạo...
Thông báo Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông tư 175/2010/TT-BCT...
Ngày 28/9/2010 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị Định số 51/2010/TT-BTC của Chính Phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện Bộ Tài Chính đã một số đính chính một số nội dung tại Thông tư...
Ngày 22/11/2010, Ông Trương Viết Hùng, Vụ trưởng - Trưởng Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến khảo sát tình hình triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP...
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đề cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc tạo hoá đơn. Ngày 14/5/2010 Chính phu đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và ngày 28/9/2010...
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !