Liên kết website
Tân Hưng: Các giải pháp chống thất thu thuế 
11/06/2009 8:04 
 

        Nhằm góp phần tăng thu Ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu mục tiêu kinh tế xã hội, nâng cao năng lực quản lý thuế, cơ quan Thuế cần có những giải pháp tốt trong công tác quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước. 

        Một là để hạn chế tối đa tình trạng thất thu thuế, khi ban hành hệ thống, chính sách, pháp luật thuế, Nhà nước cần quan tâm nhiều đến mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích nhà nước, cá nhân và tập thể. Đồng thời phải đảm bảo nhu cầu chi tiêu của nhà nước, vừa có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. 

        Hai là tổ chức rà soát, nắm chắc đầy đủ các hộ sản xuất kinh doanh đưa vào diện quản lý thu bằng cách phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các xã, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý giấy phép kinh doanh, quản lý thị trường để đưa 100% số hộ kinh doanh vào số hộ trong bộ quản lý thường xuyên. 

        Ba là Nắm chắc mức độ hoạt động của từng đối tượng, từng ngành nghề, từng mặt hàng sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm, thời vụ, tổ chức điều tra, xác minh lại doanh thu, mức thuế đúng với thực tế, chống thất thu về doanh số. 

        Bốn là đối với những hộ, cơ sở kinh doanh có qui mô lớn quản lý theo phương pháp kê khai; thực hiện tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ sổ sách kế toán, chứng từ hoá đơn, kê khai quyết toán thuế theo đúng quy định và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm. 

        Năm là quản lý chặt chẽ các đối tượng kinh doanh theo hình thức buôn chuyến, kinh doanh những ngành nghề có mức độ rủi ro cao về thuế như khách sạn, nhà hàng, hoạt động vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, kinh doanh vàng bạc,... để doanh thu phát sinh đều được phản ảnh đầy đủ, kịp thời đúng với thực tế kinh doanh. 

        Sáu là thực hiện một số biện pháp nhất định trong công tác quản lý thuế để chống thất thu ngân sách như: quy định mức giá chênh lệch tối thiểu khi bán các mặt hàng khó quản lý giá bán thực tế như kinh doanh xe máy, kinh doanh gỗ, kinh doanh máy động lực, kinh doanh kim khí điện máy, vật liệu xây dựng,... 

        Bảy là tuyên truyền, động viên mọi người, mọi cơ quan, doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ Pháp luật thuế, cụ thể sử dụng hoá đơn trung thực, hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng, cần phải cảnh giác, không tiếp tay và kiên quyết tố giác những đối tượng có hành vi gian lận thuế. 

        Tám là song song với tuyên truyền, vận động, cần có chế độ ưu đãi khen thưởng, khuyến khích thỏa đáng đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán và nộp đủ thuế cho Nhà nước. 

        Chín là thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa các ngành: Công an, Hải quan, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc, Thuế và các ngành có liên quan; tổ chức giám sát chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đôn đốc xử lý các vi phạm về thuế bảo đảm thu đầy đủ, kịp thời các nguồn thu phát sinh, các khoản thuế nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

        Mười là tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ thuế, đẩy mạnh luân phiên cán bộ, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm vào các vị trí then chốt. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế nhằm phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của cán bộ thuế. Loại ra khỏi ngành thuế những con sâu mọt trong ngành thuế, để từng bước làm trong sạch đội ngũ công chức thuế. 

        Mười một là nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ thuế để thực hiện yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý thuế hiện đại. 

        Mười hai là đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính - hiện đại hoá ngành thuế; cơ quan thuế đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai các loại hồ sơ, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thuế. 

        Công tác quản lý thu thuế là một trong những hoạt động mang tính chất kinh tế, chính trị, xã hội hơn nữa còn là sự nghiệp của Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển. Thực tế chứng minh chống thất thu đạt hiệu quả cao khi có sự kết hợp, tham gia tích cực của nhân dân, các ngành, đoàn thể,... 

        Chống thất thu thuế là cuộc đấu tranh lâu dài và bền bỉ mà cơ quan Thuế có trách nhiệm chính. Vì thế cần có những biện pháp trước mắt và lâu dài để phần nào hạn chế thất thu, tăng thu cho Ngân sách Nhà nước. 

        Trên đây là một số ý kiến về công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện Tân Hưng nhằm đưa công tác quản lý thuế ngày càng hoàn thiện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Hai
(Cct-Tân Hưng)

Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !