Liên kết website
Ngày 3/10/2014 Bộ Tài chính có công văn số 14014/BTC-TCT hướng dẫn Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn 2004-2006 như sau:
Ngày 29/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 13742/BTC-CST hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng dây giềng đan lưới đánh cá, sợi đan lưới đánh cá như sau:
Ngày 2/10/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4280/TCT-CS giới thiệu một số điểm mới về thuế nhà thầu nước ngoài theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014
Ngày 17/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 4023/TCT-TNCN hướng dẫn điều kiện miễn thuế đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam như sau:
(15/10/2014 02:24)
Ngày 16/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3995/TCT-CS hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT như sau:
Ngày 27/8/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3629/TCT-TNCN hướng dẫn Thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài làm việc cho VPĐD của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài như sau:
Ngày 12/9/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
Ngày 01/10/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế.
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !