Liên kết website
Ngày 26/3/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 3795/BTC-TCT hướng dẫn Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập như sau:
Ngày 05/03/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 661/TCT-CS hướng dẫn chi phí được trừ đối với trích khấu hao tài sản cố định như sau:
Ngày 24/02/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 542/TCT-TNCN hướng dẫn thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp như sau:
Ngày 10/03/2014 Bộ Tài chính có công văn số 2953/BTC-TCT hướng dẫn thuế GTGT đối với mủ cao su như sau:
Ngày 14/03/2014 Bộ Tài chính có công văn số 2786/BTC-TCT hướng dẫn Thuế suất thuế GTGT thuốc diệt côn trùng trước ngày 01/01/2014 như sau:
Ngày 13/03/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 813/TCT-TNCN hướng dẫn Thuế TNCN đối với khoản bồi thường cho người lao động như sau:
Ngày 13/3/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 812/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế TNCN, thuế nhà thầu nước ngoài như sau:
Ngày 13/03/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 811/TCT-TNCN hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !