Liên kết website
Ngày 5/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 12404/BTC-TCT hướng dẫn xác định dự án đầu tư mới như sau:
Ngày 4/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 3764/TCT-TNCN hướng dẫn Thu nhập chịu thuế TNCN đối với chi phí hỗ trợ khám bệnh hiểm nghèo như sau:
Ngày 5/9/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.
Ngày 6/9/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 12495/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định như sau:
Ngày 22/8/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 11784/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản thu phí vệ sinh như sau:
Ngày 27/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 12024/BTC-TCT hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN như sau:
Ngày 22/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11779/BTC-CST hướng dẫn Thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động cung cấp hàng hóa kèm theo điều kiện bảo hành như sau:
Ngày 19/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11613/BTC-TCT hướng dẫn Thuế suất thuế GTGT mặt hàng bông như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !