Liên kết website
Ngày 27/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 8629/TCT-TNCN hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:
Ngày 30/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2466/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản như sau:
(18/07/2014 10:54)
Ngày 30/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2465/TCT-TNCN hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN như sau:
Ngày 15/5/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai.
Ngày 10/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2616/TCT-CS hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập như sau:
(18/07/2014 10:51)
Ngày 10/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2605/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế TNCN như sau:
Ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất.
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !