Đất và người Bến Lức
Đất và người Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Hoạt động về nguồn
Hoạt động về nguồn
Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014.
     
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của UBND xã Tân Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức thông báo tuyển dụng chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Tân Hòa
     
Theo Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chánh nhà nước ở địa phương, giai đoạn 2 (2012-2015).
     
Để từng bước xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn đảm bảo đạt các nội dung tiêu chí theo Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND
     
Ngày 5-5-2014, Huyện uỷ Bến Lức tổ chức họp mặt và nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).
     
Sáng 26-3-2014, Phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức – ông Trần Văn Tươi chủ trì hội nghị công bố quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện – ông Nguyễn Công Trình, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đến dự.