Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị 
12/01/2011 13:38 
 

Sáng ngày 12/01/2011, Huyện uỷ Mộc Hoá tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “ Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” và triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Vũ- Phó bí thư huyện uỷ Mộc Hoá, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”, nền kinh tế - xã hội huyện Mộc Hoá tiếp tục phát triển và có nhiều khởi sắc, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển huyện nhà. 

Ngoài tập trung kiểm điểm, đánh giá 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Hội nghị còn triển khai Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Vũ- Phó Bí thư huyện uỷ Mộc Hoá nhấn mạnh các cấp các ngành tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ ở ngành mình, cấp mình bằng các chương  trình hành động cụ thể. Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị phải đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, theo đúng thời gian quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực cuả các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm … góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                              Hoài Phương

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái