Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
Ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Long An hình thành rất sớm với tên gọi Ty GTVT Long An, từ khi đất nước hoàn toàn giải phóng, sau khi chính quyền hai tỉnh Long An và Kiến Tường hoàn thành việc hợp nhất và chính thức hoạt động (15/02/1976). Ty GTVT Long An có nhiệm vụ quản lý GTVT trên địa bàn toàn tỉnh Long An.
    
Văn bản mới
Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau: 1. Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2015; 2. Giấy phép lái xe hạng A4: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2015; 3. Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): a) Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016; b) Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2017; c) Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2018; d) Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; đ) Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.”
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn