10 Tin mới nhất:

Để lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề năm 2014 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào nề nếp, thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, các ngành, các cấp trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Nam Việt vừa có Công văn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tổ chức học tập sâu, kỹ và quán triệt thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 7-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân Cần Đước về những giá trị đạo đức tốt đẹp, to lớn của Người. Từ đó, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngày 27/11/2013, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2013). Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Ngày 15-5-2013, Huyện ủy Đức Hòa tổ chức họp mặt tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt mà Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua và đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng cũng như chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ .

Thực hiện Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Ngày 12/3/2013, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Nguyễn Tứ Linh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy cơ sở Văn phòng UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị  Tống Thị Kim Hương (sinh năm 1972), Phó Trưởng Phòng 1A (Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,  xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã thực hiện những đức tính mà Bác đã dạy đối với cán bộ ngành kiểm sát. Mới đây, chị Kim Hương đã được vinh danh là Kiểm sát viên, điều tra viên tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai, do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức vào trung tuần tháng 1/2013.

Ðể triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 17/8/2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số việc sau:

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Long An kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên do Ông Trần Văn Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương.

 

 

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính