image banner
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An thông báo và mời các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đối với nhiệm vụ chưa có đơn vị thực hiện.

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất thực hiện năm 2023 thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng

mục tiêu

Dự kiến kết quả/sản phẩm và yêu cầu đối với

kết quả/sản phẩm

Phương thức

thực hiện

(Tuyển chọn/

giao trực tiếp)

1

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sen Tân Thạnh” cho các sản phẩm từ cây sen của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

 

- Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận(NHCN) “Sen Tân Thạnh” cho các sản phẩm từ cây sen của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

- Xây dựng hệ thống, mô hình quản lý, khai thác và phát triển NHCN “Sen Tân Thạnh”.

- Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen ở Tân Thạnh.

- Báo cáo chuyên đề về danh tiếng sản phẩm, thị trường tiêu thụ của sen Tân Thạnh.

- Sản phẩm NHCN “sen Tân Thạnh” được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ.

- Bộ tiêu chí chứng nhận cho sản phẩm từ sen mang NHCN.

- Mô hình, quy chế, quy trình, công cụ quản lý NHCN, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Hệ thống nhận diện thương hiệu, quảng bá và phát triển NHCN.

- 03 đơn vị áp dụng thí điểm thành công việc quản lý, sử dụng và phát triển NHCN “Sen Tân Thạnh”.

- Bài báo đăng tạp chí kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

 

 

Tuyển chọn

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức theo quy định của pháp luật (Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức chủ trì, Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý khác).

- Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (mẫu B5-PĐK).

- Thuyết minh nhiệm vụ (mẫu B6-TMNV).

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu B1-3-LLTC).

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).

-  Lý lịch khoa học của thành viên chính, thư ký khoa học (Biểu B1-4-LLCN). Tài liệu này phải có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự trong trường hợp hồ sơ được Hội đồng tư vấn tuyển chọn kiến nghị trúng tuyển.

- Lý lịch khoa học chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trong trường hợp có chuyên gia tham gia thực hiện).

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ và văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (trong trường hợp có tổ chức tham gia phối hợp thực hiện) (Biểu B1-5-PHNC và Biểu B1-6-LLTCPHNC).

- Giấy đồng ý tiếp nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành trong 02 năm gần nhất của tổ chức tham gia góp vốn.

- Đối với các nhiệm vụ có yêu cầu về vốn đối ứng cần phải có phương án huy động vốn đối ứng tương ứng với từng trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ chứng minh nguồn vốn và cam kết sử dụng nguồn vốn vào đối ứng thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: văn bản cam kết và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp vay vốn tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ.

- Tài liệu liên quan khác trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn, giao trực tiếp.

2. Số lượng hồ sơ

Hồ sơ gồm 01 bộ, sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu) ghi trên USB. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Nơi nhận hồ sơ 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Số 4, Đường Song Hành, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Đến hết 17 giờ 00 ngày 22/5/2024.

Lưu ý:

Hồ sơ không hoàn trả lại. Thành phần hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hiện hành. 

- Dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

- Thời điểm nộp hồ sơ được tính là ngày ghi ở dấu bưu điện của bưu điện Thành phố Tân An (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo dấu “đến” của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời gian quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An qua điện thoại: 0976205911 - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ –Trương Như Ý  (trong giờ hành chính)./.

638503070006583651_Phụ lục I TT20.2023.docx

T.H.

Tin liên quan
1 2 3 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:47
2
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:64
3
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:278
4
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:124
5
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:109
6
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:90
7
Ngày bắt đầu: 27/04/2024
Ngày kết thúc: 28/05/2024
Lượt xem:111
8
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:43
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 22/04/2024
Ngày kết thúc: 22/05/2024
Lượt xem:135
2
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:164
3
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 30/04/2024
Lượt xem:245
4
Ngày bắt đầu: 26/03/2024
Ngày kết thúc: 26/04/2024
Lượt xem:195
5
Ngày bắt đầu: 22/03/2024
Ngày kết thúc: 22/04/2024
Lượt xem:194
6
Ngày bắt đầu: 18/03/2024
Ngày kết thúc: 19/04/2024
Lượt xem:169
7
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 16/04/2024
Lượt xem:141
8
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 15/04/2024
Lượt xem:142
9.
Ngày bắt đầu: 15/03/2024
Ngày kết thúc: 13/04/2024
Lượt xem:190
10.
Ngày bắt đầu: 04/03/2024
Ngày kết thúc: 03/04/2024
Lượt xem:178
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner