image banner
Chuyển tải đầy đủ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến Quốc hội
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tới, với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, thông qua. Trước thềm kỳ họp, Báo Long An đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Song An - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh về nội dung, chương trình của kỳ họp này.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Song An kết luận buổi khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn huyện Đức Hòa.

PV: Vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành thông báo số 3521 về việc triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Xin bà thông tin rõ hơn về thời gian và chương trình kỳ họp này?

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Lê Thị Song An: Theo quyết định triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024, với tổng thời gian làm việc dự kiến là 26 ngày. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội và tiến hành 2 đợt, trong đó, Đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 08/6; Đợt 2 từ ngày 17 đến ngày 28/6/2024. Quốc hội sẽ tập trung thực hiện công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng về KT-XH, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên trình tại Kỳ họp.

Về công tác lập pháp: Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án Luật (trong đó có 08 dự án Luật đã cho ý kiến lần đầu và 02 dự án Luật theo quy trình 01 kỳ họp); 03 nghị quyết quy phạm: (1) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); (2) Luật Lưu trữ (sửa đổi); (3) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (4) Luật Đường bộ; (5) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (6) Luật Thủ đô (sửa đổi); (7) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); (10) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) (theo quy trình tại một kỳ họp); (11) Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; (12) Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; (13) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Quốc hội sẽ cho ý kiến 11 dự án luật gồm: (1) Luật Công chứng (sửa đổi); (2) Luật Công đoàn (sửa đổi); (3) Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); (4) Luật Địa chất và khoáng sản; (5) Luật Phòng không nhân dân; (6) Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; (7) Luật Tư pháp người chưa thành niên; (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; (9) Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (10) Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); (11) Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Song song với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến về các vấn đề KT-XH, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước theo thẩm quyền.

PV: Như vậy, bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng về KT-XH, ngân sách Nhà nước. Bà có thể nói rõ hơn về nội dung này?

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Lê Thị Song An: Quốc hội xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước); về một số dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Nghe Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025, về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

PV: Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có những hoạt động cụ thể gì nhằm chuẩn bị nội dung đóng góp vào chương trình kỳ họp?

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Lê Thị Song An: Trước kỳ họp này, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp tại 15 huyện, thị xã và thành phố; tổ chức tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng là công nhân lao động trên địa bàn huyện Bến Lức. Qua đó, có trên 2.200 cử tri tham dự; tiếp nhận gần 150 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như: Đầu tư, xây dựng, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội,... thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Qua tiếp xúc cho thấy, đa số cử tri tỉnh nhà đều mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương tiếp tục có giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục tình trạng hạn, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân; giảm chi phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; có những chính sách riêng để hỗ trợ, góp phần nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong thời gian tới,...

Song song đó, Đoàn tập trung tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội và các sở, ngành, địa phương đối với 21 dự án luật được thông qua hoặc cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp. Qua đó tổng hợp được nhiều ý kiến từ cơ sở, nhất là các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ chế, chính sách pháp luật để chuẩn bị nội dung phát biểu tại các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, trong đó tập trung vào các dự án luật có tác động lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Ngoài ra, Đoàn cũng tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Từ kết quả khảo sát này, Đoàn sẽ tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, cũng như các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua. Đây là những cơ sở thực tiễn rất quan trọng giúp cho Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến đóng góp đối với 02 dự thảo luật là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Chính phủ trình tại Kỳ họp này.

PV: Với rất nhiều nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp tới. Xin bà cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ưu tiên tham gia ý kiến vào những nội dung trọng tâm nào tại kỳ họp này?

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Lê Thị Song An: Thông qua các hoạt động như tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát và tổ chức các hội nghị đóng góp đối với các dự án luật, Đoàn sẽ phân công các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tập trung nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu tại kỳ họp, làm sao để những ý kiến đóng góp của Đoàn phải đảm bảo chất lượng, sát với thực tiễn cuộc sống, mang tính phản biện cao, giúp cho Ban soạn thảo và Cơ quan thẩm tra có thêm nhiều thông tin để chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật trình ra Kỳ họp Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri là công nhân lao động trên địa bàn huyện Bến Lức.

Thông qua các phiên thảo luận tại Tổ và hội trường, Đoàn sẽ tập trung nghiên cứu và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương tiếp tục có các giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; có giải pháp khắc phục tình trạng hạn, mặn gây ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân; nhất là hỗ trợ cho các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu; giảm chi phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; và nghiên cứu ban hành thêm các chính sách để hỗ trợ, góp phần nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong điều kiện còn nhiều khó khăn hiện nay.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông quan trọng có tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH của tỉnh như đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62,... Đây cũng là những vấn đề được nhiều cử tri kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp, sẽ được Đoàn ưu tiên tổng hợp, đưa vào nội dung kiến nghị, nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, niềm tin trong cử tri và Nhân dân đối với hoạt động của Quốc hội.

Qua đây, tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng trong thời gian tới. 

PV: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn này! Chúc bà và Đoàn ĐBQH tỉnh Long An hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình tại kỳ họp, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Chúc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/chuyen-tai-day-du-y-kien-kien-nghi-chinh-dang-cua-cu-tri-den-quoc-hoi-a176217.html

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:44
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:71
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:52
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:76
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:120
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:123
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:119
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:61
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:127
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:60
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:480
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:164
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:171
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:66
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:81
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:136
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner