image banner

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định các yếu tố hình thành doanh thu và chi phí phát triển trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định các yếu tố hình thành doanh thu và chi phí phát triển trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

Ngày 05/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giao đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1771/UBND-KTTC về việc tổ chức triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ, theo đó UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định theo đúng thẩm quyền đối với các nội dung đã được Chính phủ giao địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ,  quy định cụ thể các yếu tố khác hình thành doanh thu bao gồm: thời gian bán hàng, thời điểm bắt đầu bán hàng, tỷ lệ bán hàng, tỷ lệ lấp đầy; quy định cụ thể thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng; chi phí quảng cáo, bán hàng; chi phí quản lý vận hành; lợi nhuận của nhà đầu tư (tại mục 2.1).

Để đảm bảo tính thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi đến Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và góp ý nội dung dự thảo, trường hợp có ý kiến góp ý cần phải nêu cụ thể tại điều, khoản nào của dự thảo quyết định; lý do, căn cứ đề nghị sửa đổi, bổ sung. Các ý kiến đóng góp được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Tập tin tải về:
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner