image banner

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Nội dung:

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Căn cứ Công văn số 76/UBND-KTTC ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Long An.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An.

Nhằm thực hiện đúng theo quy trình Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để Nghị quyết ban hành quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải các văn bản dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết lên cổng thông tin điện tử tỉnh Long An trong thời gian 30 ngày k t ngày 18/3/2024 - 18/4/2024 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý.

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner