image banner

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quy định mức hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quy định mức hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030
Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT ngày 21/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 5668/BNN-KTHT ngày 29/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An. 

Ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với các Dự thảo trên vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục PTNT và Thủy lợi, số 31, quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An).

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner