image banner

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp, khu phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp, khu phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn, tổ dân phố văn hóa"; "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu";

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 8349/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật giao và Công văn số 11772/UBND-VHXH ngày 12/12/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Ấp, khu phố văn hóa"; "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Long An.

Để hoàn chỉnh nội dung các dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành, Sở VH, TT và DL kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với các dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở VH, TT và DL và địa chỉ mail: thihuong@longan.gov.vn trước ngày 30/5/2024 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh.

Đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh hỗ trợ đăng tải toàn văn các dự thảo lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý trong thời hạn ít nhất là 30 ngày.

Lưu ý: Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần triển khai xuống các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, hộ gia đình để lấy ý kiến tham gia góp ý, sát với tình hình thực tế địa phương.

Đính kèm dự thảo Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Ấp, khu phố văn hóa"; "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Long An.

Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị, địa phương. 


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner