image banner

Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

Căn cứ Khoản 1 Điều 113 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Công văn số 6312/BYT-KH-TC ngày 03/10/2023 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện Công văn số 2063/BYT-NSNN ngày 28/02/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 năm 2022;

Thực hiện Công văn số 3993/UBND-VHXH ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch bệnh Covid-19;

Sở Y tế đăng tải nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An để lấy ý kiến theo quy định.

(Đính kèm các Dự thảo: Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo tổng kết, Đề cương Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An, Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An).

(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 23/05/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 100MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner