image banner

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định phân cấp cho cấp huyện phân bổ kinh phí chi thường xuyên NSTW hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia đến chi tiết dự án thành phần

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định phân cấp cho cấp huyện phân bổ kinh phí chi thường xuyên NSTW hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia đến chi tiết dự án thành phần
Nội dung:

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 3492/UBND-KTTC ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo tại mục 1 Công văn 3492/UBND-KTTC ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị quyết và Tờ trình phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện phân bổ kinh phí chi thường xuyên ngân sách Trung ương hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia đến chi tiết dự án thành phần.

Nhằm thực hiện đúng theo quy trình Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để Nghị quyết ban hành quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh nêu trên.

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đăng tải toàn văn các Dự thảo để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Tập tin tải về:
7-5-2024-so khdt.rar
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 23/05/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 100MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner