image banner

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định vị trí, đối tượng, điều kiện được mai táng, cải táng vào Nghĩa trang từ trần tỉnh Long An

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định vị trí, đối tượng, điều kiện được mai táng, cải táng vào Nghĩa trang từ trần tỉnh Long An
Nội dung:

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Công văn số 6221/UBND-VHXH ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 6003/UBND-VHXH ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06; Công văn số 3365/UBND-VHXH ngày 21/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 và Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Quyết định quy định vị trí, đối tượng, điều kiện được mai táng, cải táng vào Nghĩa trang từ trần tỉnh Long An.

Nhằm thực hiện đúng theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 25/5/2024 đến ngày 25/6/2024 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến theo quy định của pháp luật.

Tập tin tải về:
21-5-2024-so ldtbxh.rar
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 21/06/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 100MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner