image banner
Nhà đầu tư cần thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án, lắp đặt bảng thông tin dự án đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa có văn bản gửi Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân tỉnh, Hiệp Hội Du lịch tỉnh và các nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; lắp đặt bảng thông tin dự án đầu tư.

Theo đó, các nhà đầu tư cần thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hằng quý, hằng năm) về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo. Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

336590841_1188754368675532_1229396111788316488_n.jpg

Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; lắp đặt bảng thông tin dự án đầu tư

Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu A.I.20 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bổ sung thêm các thông tin cần báo cáo khác. Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu A.III.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư Mẫu A.III.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, thực hiện báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 06 tháng, cả năm theo Điều 71, Điều 72, khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hình thức thực hiện báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ: http://qldadt.ictlongan.vn.

Đối với dự án đầu tư trong nước báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An (Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An), và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ: http://qldadt.ictlongan.vn; báo cáo trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://vietnaminvest.gov.vn.

Các nhà đầu tư tra cứu theo Tên dự án tương ứng với Tên nhà đầu tư để đăng nhập, sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. Trên Hệ thống đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.059 dự án trên địa bàn tỉnh Long An. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư triển khai sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An, tiến hành cập nhật lại đầy đủ chính xác thông tin dự án và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư nước ngoài, báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ: http://qldadt.ictlongan.vn. Báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: https://fdi.gov.vn. Khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn thống nhất một hệ thống đầu tư thì chuyển từ báo cáo trực tuyến trên Cổng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sang Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://vietnaminvest.gov.vn

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo tại văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh.

Tất cả các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được công khai thông tin.

Đối với các dự án đang triển khai nếu chưa lắp đặt bảng thông tin dự án thì khẩn trương lắp đặt ngay bảng thông tin dự án. Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Nội dung thông tin dự án phải bảo đảm các nội dung sau: Tên dự án (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Tên đơn vị chủ đầu tư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ; Diện tích dự án; Tổng vốn đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu có thay đổi thì Bảng thông tin dự án phải cập nhật ít nhất 03 tháng/lần.

Ngành chức năng sẽ xử lý nhà đầu tư vi phạm nếu không thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; không lắp đặt bảng thông tin dự án đầu tư. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ngừng hoạt động dự án theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020; chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thông báo đến các nhà đầu tư được biết, khẩn trương thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Kinh tế đối ngoại) qua số điện thoại 0272.3826199 để được hướng dẫn thực hiện./.

638229348862668871_2697_SKHĐT-KTĐN_21-06-2023_sua_De nghi NDT bao cao dinh ky (nhac lai).signed.pdf

638235474265507841_638229348862668871_Mau bao cao.rar

T.H.


Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:42
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:70
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:51
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:75
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:119
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:121
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:118
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:60
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:125
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:59
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:479
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:163
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:170
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:65
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:80
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:135
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner