image banner
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; lắp đặt bảng thông tin dự án đầu tư
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam
Ngày 15/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An có thông báo số 1474/SKHĐT-KTĐN tiếp tục thông báo đến các cơ quan và nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An các nội dung sau:

1. Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện báo cáo định kỳ (hằng quý, hằng năm) về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Nội dung

Thời hạn thực hiện

Mẫu biểu báo cáo

Đính kèm

Báo cáo quý

Trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo

1. Mẫu A.I.20 và bổ sung thêm các thông tin cần báo cáo khác

2. Mẫu A.III.1

Mẫu A.I.20

 

Mẫu A.III.1

 

Mẫu A.III.2

Báo cáo năm

Trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo

1. Mẫu A.I.20 và bổ sung thêm các thông tin cần báo cáo khác

2. Mẫu A.III.2

2. Thực hiện báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 06 tháng, cả năm theo Điều 71, Điều 72, khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung

Thời hạn thực hiện

Mẫu biểu báo cáo

Đính kèm

Báo cáo 06 tháng

Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo

1. Mẫu số 13

2. Mẫu số 17

 

Mẫu số 13

Mẫu số 17

 

Báo cáo năm

Trước ngày 10 tháng 02 năm sau

3. Hướng dẫn thực hiện

3.1. Hình thức báo cáo:

- Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An tại địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An.

- Báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ: http://qldadt.ictlongan.vn

- Báo cáo trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://vietnaminvest.gov.vn

3.2. Lưu ý đối với dự án đầu tư trong nước

- Đối với báo cáo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. Các nhà đầu tư được cấp 01 Tài khoản theo danh sách gửi kèm, mật khẩu chung cho các tài khoản là ict@2018. Vì mật khẩu được cấp chung cho các tài khoản, để bảo đảm an toàn thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư tiến hành đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên khi đăng nhập Hệ thống.

- Trên Hệ thống đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.227 dự án trên địa bàn tỉnh Long An (đính kèm danh sách). Thông báo các nhà đầu tư triển khai sử dụng và tiến hành cập nhật lại đầy đủ chính xác thông tin dự án và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng chưa đưa vào danh sách trên thì nhà đầu tư vui lòng có văn bản thông báo gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản báo cáo theo quy định (văn bản thông báo phải nêu rõ các thông tin về dự án và nhà đầu tư; cung cấp các tài liệu liên quan như quyết định chủ trương đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khác).

3.3. Lưu ý đối với dự án đầu tư nước ngoài

Khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn thống nhất một hệ thống đầu tư thì chuyển từ báo cáo trực tuyến trên Cổng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sang Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://vietnaminvest.gov.vn. Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài vui lòng báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: https://fdi.gov.vn

4. Thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án

Tất cả các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án. Riêng, dự án đầu tư trực tiếp trong cụm công nghiệp không phải công khai thông tin dự án tại vị trí dự án theo Thông báo này.

4.1. Thời điểm công khai thông tin

Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đối với các dự án đang triển khai nếu chưa lắp đặt bảng thông tin dự án thì khẩn trương lắp đặt ngay bảng thông tin dự án

4.2. Nội dung công khai thông tin

Nội dung thông tin dự án phải bảo đảm các nội dung sau: Tên dự án (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Tên đơn vị chủ đầu tư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ; Diện tích dự án; Tổng vốn đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu có thay đổi thì Bảng thông tin dự án phải cập nhật ít nhất 03 tháng/lần. 

5. Xử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; không lắp đặt bảng thông tin dự án đầu tư

5.1. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

5.2. Ngừng hoạt động dự án theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020; chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Với các nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư được biết, khẩn trương thực hiện. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ các nội dung trên theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành xử lý vi phạm của nhà đầu tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Kinh tế đối ngoại) qua số điện thoại 0272.3826199 để được hướng dẫn thực hiện./.

638487735696555662_1474_SKHĐT-KTĐN_15-04-2024_CV_đề nghị báo cáo định kỳ (1).signed638489625118702039.pdf

638487735696555662_TAI LIEU HUONG DAN SU DUNG QLDADT_Nha Dau Tu638489625317607760.docx

638487735696555662_danh sach du an638489625502618718.xls

638489618364992389_638487735696555662_các thông báo trước đây638489625667227669.rar

638489618403742420_638487735696555662_Mau bao cao638489625820999713.rar

638487735696555662_CV_đề nghị báo cáo định kỳ (1)638489626011002264.docx

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:44
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:71
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:52
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:76
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:120
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:123
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:119
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:61
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:127
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:60
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:480
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:164
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:171
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:66
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:81
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:136
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner