image banner
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đường N18 kết hợp Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án ĐƯỜNG N18 KẾT HỢP KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN CẦN GIUỘC với các thông tin như sau:

1. Tên dự án: ĐƯỜNG N18 KẾT HỢP KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN CẦN GIUỘC.

2. Mục tiêu đầu tư của dự án: Đầu tư dự án xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường N18 kết hợp Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đã được Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 7245/QĐ-UBND ngày 29/12/2021.

3. Quy mô đầu tư của dự án:

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 92.114,8 m².

- Quy mô dân số: khoảng 1.464 người.

- Quy hoạch sử dụng đất: 

+ Diện tích đất ở xây dựng dự kiến: 31.415,50 m2

+ Diện tích đất xây dựng nhà ở dự kiến 100% đất ở: 31.415,5 m2

+ Loại nhà ở: Nhà liền kề; nhà biệt thự, nhà phố thương mại.

+ Số lượng nhà ở dự kiến: 366 căn (tạm tính 4 người/căn).

- Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, diện tích đất bố trí quỹ đất nhà ở xã hội là 4.886,9 m2

- Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị:

+ Nhà đầu tư được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở và hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án bằng nguồn vốn của nhà đầu tư và bàn giao cho nhà nước để quản lý, vận hành theo quy định.

+ Nhà đầu tư được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án liên hệ với đơn vị chuyên ngành để được thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung bên ngoài hàng rào dự án và đầu tư hạ tầng ngoài phạm vi dự án (nếu có) theo quy hoạch được duyệt; đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.101.595.488.730 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm lẻ một tỷ năm trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi đồng), chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

5. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 352.297.511.270 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai tỷ hai trăm chín mươi bảy triệu năm trăm mười một nghìn hai trăm bảy mươi đồng).

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Quyết định giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tiến độ thực hiện dự án: Đến hết Quý III/2024: Hoàn thành thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; bồi thường giải phóng giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường. Hoàn thành rà phá bom mìn; chuẩn bị mặt bằng; khảo sát xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán; cấp phép xây dựng; triển khai thi công xây dựng. Hoàn thành quyết toán dự án, bảo hành công trình, chủ đầu tư bàn giao hạ tầng kỹ thuật.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án đầu tư theo Trích lục bản đồ địa chính do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc trích lục ngày 20/8/2022).

8. Diện tích khu đất: Khoảng 92.114,8m²

9. Mục đích sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

10. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 20/7/2023.

11. Ban hành kèm theo Quyết định: Quyết định số 8450/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc, diện tích khoảng 92.114,8m2 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc, diện tích khoảng 92.114,8m2, tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

12. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

- Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An.

- Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199. Số fax: (0272) 3825 044.

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 8450/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc, diện tích khoảng 92.114,8m2 tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc, diện tích khoảng 92.114,8m2, tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

13. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc, diện tích khoảng 92.114,8m2, tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời, nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư với số lượng 08 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ gốc, 07 bộ sao hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Ghi chú: Thông báo này thay thế Thông báo số 789/TB-SKHĐT ngày 08/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

15-6-2023-N18 PDF Tieng Viet.rar

15-6-2023-N18 word Tieng Viet.rar

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:42
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:70
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:51
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:75
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:119
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:121
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:118
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:60
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:125
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:59
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:479
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:164
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:171
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:65
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:80
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:135
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner