image banner
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1. Tên dự án: KHU DÂN CƯ KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH PHÚ

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trong đó, xác định các khu vực có vị trí thuận lợi cho phát triển mô hình khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ. Đồng thời, thu hút nguồn lực đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đồ án quy hoạch được duyệt.

- Phát triển khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo vệ, tôn tạo và nâng cao giá trị cảnh quan, sinh thái và môi trường, phát triển hệ thống khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ, cung cấp ra thị trường đa dạng loại hình nhà ở và khu thương mại, tạo việc làm cho lao động địa phương.

- Đáp ứng một phần nhu cầu ở và kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ cho nhân dân huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Tạo cho khu dân cư có cuộc sống chất lượng cao, khu ở Xanh - Sạch - Đẹp, có môi trường thiên nhiên tốt và có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

- Sản phẩm đầu ra là nhà ở thương mại (nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự), nhà ở tái định cư và các công trình thương mại dịch vụ,...

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

a) Diện tích đất sử dụng: khoảng 85,198 ha.

b) Quy mô dân số: Khoảng 4.800 người.

c) Quy mô xây dựng: Phù hợp với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 17/03/2023, cụ thể như sau:

TT

Loại đất

Ký hiệu

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ (%)

A

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

 

78,874

92,58

1

Đất nhóm nhà ở

 

21,12

24,79

1.1

Đất ở liền kề

LK

9,38

11,01

1.2

Đất ở Biệt thự

BT

8,31

9,75

1.3

Đất ở Tái định cư

TDC

3,43

4,03

2

Đất văn hóa (Trung tâm văn hóa - Thể thao - Sân chơi)

VH

0,76

0,89

3

Đất trường THCS, tiểu học, mầm non

GD

1,02

1,20

4

Đất y tế

YT

0,16

0,19

5

Đất cây xanh sử dụng công cộng (trong đơn vị ở)

CX

2,77

3,25

6

Đất khu dịch vụ

TM

36,28

42,58

7

Đất giao thông

 

14,334

16,82

8

Đất bãi đỗ xe

P

1,61

1,89

9

Đất hạ tầng kỹ thuật - trạm xử lý nước thải

HTKT

0,82

0,96

B

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

 

6,324

7,42

1

Đường cao tốc - đường sắt dự kiến

 

2,924

3,43

2

Đất cây xanh chuyên dụng (hành lang giao thông)

CXCD

3,40

3,99

RANH GIỚI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN A + B

 

85,198

100,00

d) Cơ cấu sản phẩm nhà ở:

Phần diện tích đất ở có diện tích 21,12 ha, chiếm 24,79% diện tích đất dự án. Bao gồm đất ở mới (đất ở liền kề, đất ở biệt thự) và đất ở tái định cư. Trong đó:

a) Đất ở liền kề:

+ Tổng diện tích đất ở liền kề khoảng: 9,38 ha; chiếm tỷ lệ 11,01%;

+ Diện tích sàn xây dựng khoảng: 351.750 m2; khoảng 698 lô/căn (số liệu cụ thể được xác định trong bước lập đồ án Quy hoạch chi tiết).

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng;

+ Mật độ xây dựng tối đa (Theo đồ án Quy hoạch phân khu): 75%;

 b) Đất ở Biệt thự:

+ Tổng diện tích đất ở biệt thự khoảng: 8,31 ha; chiếm tỷ lệ 9,75%;

+ Diện tích sàn xây dựng khoảng: 199.440 m2; khoảng 318 lô/căn (số liệu cụ thể được xác định trong bước lập đồ án Quy hoạch chi tiết);

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng;

+ Mật độ xây dựng tối đa (Theo đồ án Quy hoạch phân khu): 60%;

c) Đất ở tái định cư:

+ Tổng diện tích đất ở tái định cư  khoảng: 3,43 ha; chiếm tỷ lệ 4,03%;

+ Diện tích sàn xây dựng khoảng: 128.625 m2; khoảng 282 lô/căn (số liệu cụ thể được xác định trong bước lập đồ án Quy hoạch chi tiết);

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng;

+ Mật độ xây dựng tối đa (Theo đồ án Quy hoạch phân khu): 75%;

Nhà đầu tư sẽ bàn giao quỹ đất Tái định cư cho Nhà nước sau khi Nhà đầu tư đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật

e) Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tiểu mục c, mục 2.5, Phần III Báo cáo thẩm định số 1347/BC-SKHĐT ngày 20/9/2023.

g) Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

* Đối với phần hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án:

- Phần hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; thuế; phí, lệ phí liên quan đến đất đai, cụ thể:

+ Đối với đất nhóm nhà ở (đất ở liền kề, đất ở biệt thự): Nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà ở theo quy hoạch và được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở. Đối với các ô đất ở dạng phân lô bán nền, Nhà đầu tư chỉ được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt và khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

+ Đối với đất khu dịch vụ (đất thương mại dịch vụ, đất thương mại dịch vụ trung chuyển); Đất trường học (trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non): Nhà đầu tư thuê đất, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác theo đúng quy định của Pháp Luật.

- Phần hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho địa phương sau khi được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

+ Đối với đất y tế, đất văn hóa (trung tâm văn hóa – thể thao, sân chơi) trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành công trình, sau đó bàn giao công trình cho cơ quan nhà nước theo quy định.

+ Đối với đất ở tái định cư trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng, sau đó bàn giao đất cho cơ quan nhà nước theo quy định.

+ Đối với đất cây xanh sử dụng công cộng (trong đơn vị ở), đất giao thông, đất bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) trong phạm vị dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành sau đó bàn giao cho nhà nước theo quy định.

+ Thời điểm chuyển giao: Sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật để chuyển sang giai đoạn kinh doanh, khai thác.

+ Trong thời gian nhà đầu tư chưa bàn giao cho chính quyền địa phương hoặc các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm quản lý, đảm bảo chất lượng vận hành và bảo trì công trình; đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện các dịch vụ thiết yếu cho các hộ dân đến cư trú.

* Phần hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án: Đối với phần hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo việc kết nối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án theo quy định.

 2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 10.662.420.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn, sáu trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó:

- Sơ bộ chi phí đầu tư thực hiện dự án: 8.662.420.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám nghìn, sáu trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng).

- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng).

 3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

5. Tiến độ thực hiện dự án:

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đến bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư: năm 2024 – 2025.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình. Hoàn thành 30% khối lượng xây lắp: năm 2026 – Quý I/2027;

- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình. Hoàn thành 60% khối lượng xây lắp: Quý I/2027 – Quý I/2028;

- Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hoàn thiện các công trình nhà ở (xây thô + hoàn thiện mặt ngoài) trên các tuyến đường trục chính khu vực, trục cảnh quan được quy định trong đồ án quy hoạch được duyệt và công trình Thương mại dịch vụ. Hoàn thành 90% khối lượng xây lắp: Quý I/2028 – Quý III/2029;

- Hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh: Quý III/2029 – Quý IV/2029.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 85,198 ha.

8. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 21/6/2024.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 8909/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ, diện tích khoảng 85,198ha tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

13-5-2024-Hso đăng tải-vn.rar

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:43
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:71
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:52
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:76
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:120
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:122
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:119
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:61
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:126
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:60
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:480
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:164
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:171
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:66
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:81
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:136
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner