image banner
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án

1.1. Tên dự án: KHU DÂN CƯ TẠI XÃ ĐỨC LẬP HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Xây dựng khu đô thị để bán và cho thuê.

- Xây dựng hạ tầng.

- Xây dựng nhà ở xã hội, công trình văn hóa, thể thao.

- Kinh doanh các dịch vụ tiện ích khác.

- Xử lý và cung cấp nước.

- Thoát nước và xử lý nước thải.

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

1.3.1. Diện tích đất sử dụng: khoảng 36,2 ha (vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trích lục ngày 26/8/2022).

1.3.2. Quy mô dân số: Khoảng 5.968 người.

1.3.3. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:

- Nhà ở xã hội (chung cư): 2,8722 ha, đạt tỷ lệ 20,02% trong đất nhóm ở; số căn hộ 412 căn.

- Đất nhóm nhà liên kế: 11,4714 ha; số lượng 1.317 căn nhà liên kế.

1.3.4. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, vỉa hè, thoát nước, cấp nước, thông tin liên lạc, công trình xử lý nước thải…) trong phạm vi dự án: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, dự án được duyệt, Nhà đầu tư sẽ bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo các tài liệu liên quan đến quá trình khai thác, vận hành các công trình này.

- Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Nhà đầu tư sẽ thông báo đến UBND các cấp và đơn vị nhận bàn giao công trình hạ tầng để phối hợp tham gia quản lý làm cơ sở nghiệm thu, nhận bàn giao công trình khi hoàn thành.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý, duy trì vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ công ích, dịch vụ đô thị (cấp nước, cấp điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh,…) trong thời gian từ khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng tới khi được bàn giao chính thức cho cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

- Trước khi phê duyệt dự án chủ đầu tư sẽ thực hiện các thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đối với các cơ quan quản lý chuyên môn của địa phương, bao gồm: Thỏa thuận đấu nối và phương án đấu nối: cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có).

- Đảm bảo kết nối tạm thời giữa hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án trong trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án chưa được đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Nội dung phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương về công tác đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua khu vực dự án được xác định ở giai đoạn lập dự án theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

1.3.5. Sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương

- Phương án đầu tư nhà ở, công trình hỗn hợp:

+ Chủ đầu tư sẽ chọn các trục cảnh quan gồm: đường D1, D2, D4, N1, N3, N5 để thực hiện đầu tư xây dựng 279 căn nhà liên kế (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua.

+ Đối với 1.038 lô đất còn lại, nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

+ Công trình hỗn hợp, cung cư thấp tầng, nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh tuân thủ quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

- Đối với phần hạ tầng xã hội:

+ Các lô đất giáo dục, đất trung tâm văn hóa thể dục thể thao, đất y tế, đất công trình xử lý nước thải: chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình tuân thủ theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

+ Các lô đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe: Chủ đầu tư sẽ chuyển nhượng dự án thành phần khi đủ điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuân theo quy hoạch được duyệt.

+ Đối với hạ tầng xã hội là cây xanh, mặt nước,… trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hoàn thành, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý, vận hành.

- Tái định cư: Chủ đầu tư sẽ bố trí khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Sau khi đầu tư đồng hộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ bàn giao cho Nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.616.052.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn sáu trăm mười sáu tỷ không trăm năm mươi hai triệu đồng).

3. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.109.902.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn một trăm lẻ chín tỷ chín trăm lẻ hai triệu đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

5. Tiến độ thực hiện dự án: Đến tháng 12/2028: Dự án hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, hoàn thành xây dựng theo quy hoạch được duyệt, dự án đáp ứng điều kiện kinh doanh để đi vào hoạt động theo quy định.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 36,2 ha

8. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 20/3/2024.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 11384/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

5-2-2024-sokhdt.rar

T.H.


Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:43
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:71
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:52
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:76
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:120
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:123
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:119
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:61
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:127
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:60
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:480
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:164
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:171
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:66
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:81
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:136
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner