image banner
Thông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án

1.1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ BÌNH AN ĐỨC HÒA

1.2. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là chung cư thương mại).

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

1.3.1. Diện tích đất sử dụng: khoảng 131.753 m2 (vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án theo Trích lục bản đồ địa chính do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa trích lục ngày 10/10/2023).

1.3.2. Quy mô dân số: Khoảng 10.100 người.

1.3.3. Quy mô xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

1.3.4. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: Chung cư thương mại, với cơ cấu sản phẩm nhà ở bao gồm:

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) TẦNG CAO TỐI ĐA DT ĐẤT XD TỐI ĐA (m2) TỔNG DT SÀN XD TỐI ĐA (m2) SỐ BLOCK SỐ CĂN HỘ DỰ KIẾN
1 KHU A 16.248 14-20 9.062 127.237 5 736
A1 12.503 14-20 7.337 97.912 4 493
A2 3.745 17 1.725 29.325 1 243
2 KHU B 22.691 14-25 11.596 220.508 7 1.850
B1 9.211 14-20 5.128 88.136 3 699
B2 7.165 20-25 3.245 72.445 2 637
B3 6.315 17-20 3.223 59.927 2 514
3 KHU C 18.385 22-28 12.184 250.336 6 2.916
C1 9.203 22-28 6.137 125.348 3 1.458
C2 9.182 22-28 6.047 124.988 3 1.458
Tổng cộng 57.324 32.842 598.081 18 5.502

1.3.5. Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Thực hiện dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, địa phương sẽ phối hợp với nhà đầu tư xác định chính xác quỹ đất nhà ở xã hội theo đúng quy định.

1.3.6. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án; sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương

- Nhà đầu tư đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

-  Việc quản lý và bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước.

- Xây dựng hoàn thiện công trình nhà ở hỗn hợp cao tầng, nhà ở xã hội (nếu có); xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình hỗn hợp gồm thương mại dịch vụ, văn hóa, thể thao, văn phòng; công trình y tế, công trình giáo dục bao gồm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

- Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án Các công trình hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Riêng đối với hạ tầng bên trong hàng rào dự án chủ đầu tư tự thực hiện và có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương trong việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 8.814.487.307.000 đồng (bằng chữ: tám nghìn tám trăm mười bốn tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu ba trăm lẻ bảy nghìn đồng).

3. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 477.758.693.000 đồng (bằng chữ: bốn trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

5. Tiến độ thực hiện dự án: 02 (hai) năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 131.753 m2 

8. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự ánĐến trước 17 giờ ngày 31/5/2024.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 12405/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Long An về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bình An Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tại Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Đức Hòa.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

11-4-2024-duc hoa word638484662882398720.zip

11-4-2024-duc hoa638484663126771915.zip

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:44
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:71
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:52
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:76
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:120
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:123
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:119
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:61
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:127
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:60
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:480
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:164
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:171
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:66
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:81
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:136
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner