image banner
Thông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG 4 VÀ PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN.

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tân An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quy hoạch chung thành phố Tân An, tỉnh Long An đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Long An và Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Quyết định số 4598/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Huy động tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để tham gia đầu tư, phát triển dự án một cách đồng bộ. Lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm phát triển dự án để gia tăng các lợi ích, tính tiện nghi, nâng cao chất lượng cuộc sống và sản phẩm sau hoàn chỉnh mang tính cạnh tranh cao, thu hút được sự quan tâm của người dân, nâng cao giá trị bất động sản cho thành phố Tân An. Thực hiện chỉnh trang, sắp xếp và từng bước ổn định đời sống của người dân sau khi bị giải tỏa một cách tốt nhất.

- Hình thành khu đô thị sinh thái, kiểu mẫu mang tính hiện đại, tương thích với cảnh quan, không gian chung. Kết hợp giữa việc tận dụng hệ thống cảnh quan, sông nước hiện hữu; đầu tư chỉnh trang đầu tư nâng cấp hạ tầng bảo đảm đồng bộ chung. Đây là cơ sở, tiền đề để thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển thành phố Tân An đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I (theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030).

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

a) Diện tích đất sử dụng: Khoảng 1.372.023,81m2.

b) Quy mô dân số: Khoảng 17.225 người.

c) Quy mô xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình khác theo đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Cơ cấu sản phẩm nhà ở:

Tổng số lô đất ở thấp tầng: 2.482 lô, trong đó: 

- Nhà ở biệt thự: 195 lô;

- Nhà ở phố thương mại: 2.287 lô.

đ) Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Khoảng 86.178,58m2 (nhà đầu tư dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 86.178,58m2 và bàn giao cho Nhà nước để xúc tiến, mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội).

 e) Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

* Phương án đầu tư nhà ở, công trình hỗn hợp

- Chủ đầu tư xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 519 lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến tránh Quốc lộ 1A, đường Vành đai trong, đường cấp đô thị mặt cắt 1-1 và 2-2 để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua.

Đối với các lô đất ở còn lại (1.963 lô), nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng; bảo đảm tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

- Công trình Hỗn hợp - Chung cư thấp tầng kết hợp thương mại-dịch vụ: Nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh tuân thủ quy định Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản.

* Đối với phần hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án:

Trước khi phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải thực hiện các thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đối với các cơ quan quản lý chuyên môn của địa phương, bao gồm: Thỏa thuận đấu nối và phương án đấu nối: Cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có).

Đảm bảo kết nối tạm thời giữa hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án trong trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án chưa được đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt.

Nội dung phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương về công tác đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua khu vực dự án được xác định ở giai đoạn lập dự án theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

* Đối với phần hạ tầng xã hội:

- Các lô đất giáo dục, đất trung tâm văn hóa thể dục thể thao, đất y tế, đất công trình xử lý nước thải: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình tuân thủ theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

- Các lô đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe: Chủ đầu tư được chuyển nhượng dự án thành phần khi đủ điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuân theo quy hoạch được duyệt.

- Đối với hạ tầng xã hội là cây xanh, mặt nước, ... trong phạm vị dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý, vận hành.

* Tái định cư: 

Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho Nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

 2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 7.118.449.900.000 VNĐ (bảy nghìn một trăm mười tám tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng). Trong đó:

- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.024.941.228.000 VNĐ (một nghìn không trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm hai mươi tám nghìn đồng).

- Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là 5.590.374.928.000 VNĐ (năm nghìn năm trăm chín mươi tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng).

- Chi phí lãi vay là 503.133.744.000 VNĐ (năm trăm lẻ ba tỷ một trăm ba mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.024.941.228.000 VNĐ (một nghìn không trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm hai mươi tám nghìn đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

5. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến 08 năm, cụ thể:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án:

+ Hoàn thiện hồ sơ, trình báo cáo đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư: Quý I/2023.

+ Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư: Quý I/2023 – Quý II/2023.

- Giai đoạn thực hiện dự án:

+ Thực hiện các hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Quý III/2023 – Quý II/2024.

+ Hoàn thiện hồ sơ giao đất cho nhà đầu tư: Quý III/2024.

+ Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường: Quý IV/2024.

+ Rà phá bom mìn; chuẩn bị mặt bằng; khảo sát xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán; cấp phép xây dựng; triển khai thi công xây dựng: Quý I/2025.

+ Khởi công xây dựng: Quý II/2025 – Quý II/2030.

- Giai đoạn hoàn thành đưa vào khai thác:

+ Quyết toán dự án, bảo hành, bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước: Quý III/2030.

+ Kinh doanh khai thác: Quý IV/2030.

 6. Địa điểm thực hiện dự án:  Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An (vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án đầu tư theo Trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An lập ngày 19/7/2022).

7. Diện tích khu đất:  Khoảng 1.372.023,81m2.

8. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 27/6/2023.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, diện tích khoảng 1.372.023,81m2 tại Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời, nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư với số lượng 08 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ gốc, 07 bộ sao hồ sơ đăng ký thực hiện dự án..

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

25-5-2023tthông báo mời quan tâm P4P6.rar

Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:44
2
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:71
3
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:52
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:76
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:120
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:123
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:119
2
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:61
3
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:127
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:60
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:480
6
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:164
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:171
8
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 05/06/2024
Lượt xem:66
9
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:81
10
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:136
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner